Spelregels Bureau Jeugdzorg bij ketencoördinatie

Het werkgebied van Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant bestrijkt de gehele provincie Brabant. In iedere regio werken wij met Zorg voor Jeugd en voeren wij ketencoördinatie uit voor onze cliënten.  Het beschermen van kinderen en het vergroten van hun veiligheid zijn belangrijke doelstellingen van Bureau Jeugdzorg. Zorg voor Jeugd biedt ons door de vroegtijdige signalering een belangrijk instrument bij het realiseren van die doelstelling.  De samenwerking met zoveel andere partijen, de korte lijnen en de afspraken die het systeem kent wie de coördinatie uitvoert, vinden wij een belangrijk winstpunt.
Op de uitvoering van de ketencoördinatie maken wij een aantal uitzonderingen:

1. Als cliënten alleen gemeld zijn bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en geen cliënt zijn van een andere afdeling van Bureau Jeugdzorg.
2. Als de afdeling Jeugdreclassering geen daadwerkelijk contact met een cliënt heeft, bijvoorbeeld omdat de cliënt dit weigert.
3. Als de afdeling Toegang alleen een GGZ-indicatie afgeeft. Wij wegen voor deze cliënten vooralsnog wel de zorgsignalen als deze worden afgegeven.
4. Als er een zorgmelding is gedaan voor een cliënt. Deze cliënten zullen wij pas melden in Zorg voor Jeugd zodra duidelijk is of jeugdzorg noodzakelijk is. Tijdens het onderzoek naar aanleiding van de zorgmelding voeren wij geen ketencoördinatie uit.

Als u vragen heeft over hoe Bureau Jeugdzorg werkt met Zorg voor Jeugd, kunt u die stellen aan Jerf Hol, beleidsmedewerker (j.hol@jeugdzorg-nb.nl).

Bron: afd. communicatie Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant