Ketencoördinerende organisaties

Hieronder vindt u alle instellingen in regio ‘s-Hertogenbosch e.o. die ketencoördinatie uitvoeren.
In het convenant Zorg voor Jeugd zijn de spelregels, de verantwoordelijkheden en bevoegdheden rondom ketencoordinatie vastgelegd. Op grond van de beslisregels in het zorgconvenant wijst het systeem automatisch aan welke instelling de ketencoördinatie heeft en dus regie voert op het begeleidingsproces wanneer meerdere partijen betrokken zijn bij een jeugdige.