Regio Oosterhout

Informatie uit de regio West Brabant & Oosterhout

Sturing in en door de regio

Met de invoering van Zorg voor Jeugd als instrument om vroegtijdig risico’s bij jeugdigen te signaleren en samenwerking tussen professionals te bevorderen, ontstaat ook een (nieuw en) lastig sturingsvraagstuk. Welke vraagstukken pakt een gemeente zelf op. Welke vraagstukken vragen om afstemming met en gezamenlijke sturing door gemeenten in de regio. Wat is de verantwoordelijkheid van signalerende, hulpverlenende en ketencoordinerende instellingen in het stimuleren van het gebruik en ontwikkelen van professionals?

Beleidsambtenaren in West-Brabant en in de Kempen maken een voorstel over de wijze waarop sturing in en door de eigen regio georganiseerd kan worden, met aandacht voor de eigenheid van de regio.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marc Delgijer via mjm.delgijer@breda.nl

 

Regiobeheerder

De functie van regiobeheerder wordt in West Brabant en Oosterhout uitgevoerd door Steven Asselbergs. Bij hem en zijn vervanger Rein Nigg kunnen gebruikers van kleinere instellingen die geen instellingbeheerder hebben, terecht met alle vragen over het gebruik van het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd. Dat kunnen vragen zijn over onder meer het wachtwoord, invullen van gegevens, niet kunnen vinden van gegevens, enzovoorts.
“Gebruikers moeten vooral niet schromen om te bellen”, zegt Steven. “Ik kan me voorstellen dat het niet altijd makkelijk is om weer met een nieuw systeem te werken. Bovendien is het geen systeem dat je continu gebruikt. Dan is de kans dat je iets niet meer weet groter. Ik heb liever dat mensen te vaak bellen dan dat ze het systeem niet gebruiken”, aldus de regiobeheerder.

Steven en zijn vervanger zijn op werkdagen van 08.30 – 17.00 uur bereikbaar op 076 – 5294666 (dit nummer wordt automatisch doorgeschakeld naar een mobiel nummer) en via: zvj@breda.nl.

 

Instructiebijeenkomsten

Met enige regelmaat worden instructiebijeenkomsten georganiseerd waarin nieuwe signaalgevers geinformeerd worden over het gebruik van het systeem, de werking in de keten en thema’s als privacy, informeren ouders/jeugdigen etc.

Na deze instructie ontvangt de signaalgever een handleiding en de inloggegevens die toegang geven tot het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd.

Deelname?

Wilt u deelnemen aan een instructiebijeenkomst?

Neem contact op met uw regiobeheerder

 

Convenant Regio West-Brabant

Het nieuwe convenant voor de gemeenten Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Werkendam en Woudrichem kunt u hier downloaden.

 

Basisteksten voor folders Zorg voor Jeugd West-Brabant

 

Basistekst voor folder instellingen die signalen afgeven

• Basistekst voor folder instellingen die werken met ketenregistraties

• Toolbox voor gebruikers met betrekking tot communicatie