Aangesloten Instellingen

Deelnemers

We onderscheiden drie typen deelnemers in het project Zorg voor Jeugd:

1. Gemeenten
Gemeenten zijn als regisseur van jeugdhulpverlening opdrachtgever van het project.

2. Instellingen die hulp verlenen aan jeugdigen als kernactiviteit hebben
Deze instellingen nemen deel in het project door te registreren en signaleren en in sommige gevallen door de zorg te coördineren en hulp te verlenen.

3. Instellingen die contact hebben met jeugdigen
Deze instellingen, zoals onderwijs en kinderdagverblijven, nemen deel door signalen af te geven.