Algemeen

Zorg voor Jeugd voorkomt dat kinderen en jongeren tussen 0 en 23 jaar tussen wal en schip vallen.

Met het systeem kunnen alle organisaties die betrokken zijn bij de hulpverlening aan jongeren snel en efficient informatie uitwisselen. De organisaties geven een signaal af aan het systeem als een jeugdige extra begeleiding nodig heeft of als er zorgen zijn over een jeugdige. Het systeem laat deze signalen zien en maakt zichtbaar welke organisaties al betrokken zijn bij de jeugdige.

De organisaties kunnen hun hulpverlening daardoor beter en sneller op elkaar afstemmen.

Het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd zorgt ervoor dat:

– mogelijke risico’s bij jeugdigen vroegtijdig worden gesignaleerd;

– alle instellingen weten wie betrokken is bij de jeugdige;

– het meteen duidelijk is wie de eerstverantwoordelijke is om de hulp te coordineren.

In Zorg voor Jeugd komt alleen dat melding dat er zorgen zijn rondom een jeugdige of dat een organisatie hulp biedt aan een jeugdige. Er staat niet in wat er aan de hand is. Het is dus geen elektronisch dossier met inhoudelijke informatie.